Úzkorozchodné dráhy DPMO

Síť zobrazuje provoz na úzkorozchodných tramvajových tratích Dopravního podniku města Ostravy podle stavu v roce 1950.

Síť je postavena podle dochovaných plánků, tak aby v největší míře odpovídala skutečnosti, jen kolejové uspořádání některých výhyben, zejména na trati Bohumín – Karviná, je odhadováno (např. z fotografií), jejich kilometrická poloha však odpovídá skutečnosti. Jízdní řád svými spoji plně odpovídá stavu na jaře roku 1950, oběhy byly tvořeny na trati Ostrava – Karviná z útržkovitých podkladů, jinde musely být vymyšleny zcela nově, avšak tak, aby byly co možná nejpravděpodobnější. Nasazované soupravy na tratích Ostrava – Karviná a Bohumín – Karviná jsou vytvořeny podle historických materiálů, ovšem není vyloučeno, že v provozu se mohly vyskytovat i v jiném složení. Na ostatních tratích bylo nutno ložení vlaků odhadovat podle významu dané trati a podle počtu vozidel, které byly k dispozici. Je však téměř vždy zachována příslušnost konkrétního vozidla ke konkrétní trati tak jak bylo na úzkorozchodných drahách zvykem. Krajina je zakreslena pouze v okolí významných sídel.

V nové verzi (31.12.2014) je podstatně upraven provoz na linkách 9, 11, 12 a 16 (nasazené soupravy více odpovídají skutečnosti a změněny byly i oběhy na těchto linkách). Menši změny se dotkly i ostatních linek.

Informace k síti

Autor Vytvořeno ve verzi Poslední aktualizace
Michal90 BAHN 3.84 31. prosince 2014
Stáhnout

Obrázky

You may also like...

Napsat komentář