Author: Michal90

0

Úzkorozchodné dráhy DPMO

Síť zobrazuje provoz na úzkorozchodných tramvajových tratích Dopravního podniku města Ostravy podle stavu v roce 1950. Síť je postavena podle dochovaných plánků, tak aby v největší míře odpovídala skutečnosti, jen kolejové uspořádání některých výhyben, zejména na...

0

Střežnovsko

Síť je zasazena do roku 1973. Skládá se z linek MHD Dopravního podniku měst Mýtna a Střežnova, místních linek ČSAD a tratí ČSD. MHD V rámci dopravního podniku jsou provozovány tři normálněrozchodné tramvajové linky,...

0

Logbody a práce s nimi

Logbody v BAHNu slouží k zaznamenávání průjezdu vlaků políčkem na němž jsou umístěny. K záznamu z Logbodu je třeba mít zapnuté Protokolování, to se provede stisknutím tlačítka F11. Ukončení protokolování se provede buď opětovným...

0

Rozpojovací/obratové body v BAHNu

Rozpojovací/obratový bod používáme pokud chceme vlak ropojit ať už za účelem rozdělení vlaku nebo přepojení lokomotivy na druhou stranu soupravy či výměny lokomotivy anebo pokud chceme vlak obrátit popřípadě můžeme vlak přepnout do tzv....

0

Tatranská elektrická železnica

Tato síť zachycuje provoz na tratích TEŽ a na pozemní lanovce na Hrebienok podle GVD 1968/1969. Tedy v období, kdy původní vozy z počátku provozu a vozy EMU 49.0 z 50. let 20. století...

0

Časové intervaly v BAHNu

Časové intervaly se používají pro časové omezení platnosti na taktovacích bodech, bodech změny parametru, obratových bodech, též mohou omezovat platnost signalizací, rychlostníků nebo zastávek pro určitý čas anebo mohou být použity na rozjezdových výhybkách....