Přehled verzí

U každé verze je vypsaný pouze výběr změn. Seznam všech novinek (mimo některé zanedbatelné drobnosti) jednotlivých verzí je dostupný v souboru history.html ve složce programu.

Aktuální verze

BAHN 3.89r4d (23.3.2021)
Spínací kontakty lze individuálně nastavit jako neviditelné (jako signály); Sestavy vlaků (každá část vlaku si drží své kmenové údaje); Trasy vlaků jako podmínka; Viditelnost textu lze ovládat spínacími kontakty; Nové grafické symboly; Více grafity v rozlišení Zoom 4…

Stáhnout verzi 3.89r4d

 

Předchozí verze

BAHN 3.89r3 (30.4.2020)
Interní grafický editor má nové funkce „Vymazat“ a „Vyplnit barvou“; každému vlaku může být přiřazeno jméno (mohou být stejné pro více vlaků); obrázek na pozadí podporuje kromě BMP také formáty TGA a JPG.

Stáhnout verzi 3.89r3

 

Beta verze

BAHN 4.00b5c (27.8.2021)
Velikost prvků je zmenšena; jízdní dráha je dostupná v úhlech 22,5° a 67,5°; maximální rozloha sítě zvětšena na 131072×131072 prvků; funkce prvku lze nyní přiřadit samostatně; doplněny funkce z verze 3.89;…

Stáhnout verzi 4.00b5c

 

Staré verze

Pro větší přehlednost jsou u starších verzí uváděny pouze stěžejní novinky. Starší verze lze stáhnout na oficiálních stránkách programu v sekci Software Museum

 • BAHN 3.88 (2014)
  Traťový oddíl jako nový druh signalizace; každému vlaku lze přiřadit cíl, ten lze použít i jako podmínku; vlastnosti textu jsou spravovány přes styly
 • BAHN 3.87 (2013)
  Texty v síti (rámečky); exportování vozů jako uživatelsky definovaných vozů; prvky krajiny mohou být vyšší
 • BAHN 3.86 (2012)
  Uživatelsky definované jízdní dráhy; větší konfigurovatelnost klávesových zkratek
 • BAHN 3.85 (2010)
  Zvuky; grafika Zoom4; otevírání dveří u vozidel; konfigurovatelná animace
 • BAHN 3.84 (2008)
  Kódování Unicode; Dny v týdnu; volitelné zobrazování značek; úrovně sítě
 • BAHN 3.83 (2006)
  Návěsti železničního přejezdu; grafika Zoom2; nové vlastnosti a datové formáty vozidel
 • BAHN 3.81 (2003)
  Prvky (vyjma úrovňového křížení) mohou pracovat jako VYP. kontakty pro obrácený směr
 • BAHN 3.80 (2002)
  Maximální plocha je rozšířena na 16384×16384 prvků; časový seznam s přesností na sekundy
 • BAHN 3.70 (2001)
  Adaptace na MS Windows; monitor rozdělen na Stavové okno a Editační okna
 • BAHN 3.59 (2000)
  Konfigurovatelné přepínání den/noc; použití grafického módu 256 barev
 • BAHN 3.58 (1999)
  Některé prvky s přesahem nebo animací; signalizace mají číslo; volitelná mřížka
 • BAHN 3.40 (2000)
  Obratové body a body změny parametru; uživatelsky definované symboly
 • BAHN 3.20 (1999)
  Zelené pozadí (RGB 0,112,0); mnoho skupin grafických symbolů změněno nebo přidáno
 • BAHN 3.1 (1999)
  Rozšíření o železniční simulaci
 • STRABA (1999)