Category: Návody

2

Zabezpečené jízdy vlaků pomocí signalizace

Autorem návodu je uživatel fóra Michalk, kterému tímto děkujeme. Od BAHNu verze 3.88 lze „naprogramovat“ reálnou funkci zabezpečovacího zařízení (ZZ). Jak, to si ukážeme v tomto textu. Obecně platí Místa, kde může vlak zastavit...

0

Logbody a práce s nimi

Logbody v BAHNu slouží k zaznamenávání průjezdu vlaků políčkem na němž jsou umístěny. K záznamu z Logbodu je třeba mít zapnuté Protokolování, to se provede stisknutím tlačítka F11. Ukončení protokolování se provede buď opětovným...

0

Rozpojovací/obratové body v BAHNu

Rozpojovací/obratový bod používáme pokud chceme vlak ropojit ať už za účelem rozdělení vlaku nebo přepojení lokomotivy na druhou stranu soupravy či výměny lokomotivy anebo pokud chceme vlak obrátit popřípadě můžeme vlak přepnout do tzv....

0

Akcelerace a decelerace

V článku je převzatý text z nápovědy BAHNu doplněný o tabulku s příklady. Akcelerace (zrychlení) definuje, jak rychle se zvyšuje aktuální rychlost. Decelerace (zpomalení) definuje, jak rychle se snižuje aktuální rychlost. Obě hodnoty jsou...

0

Časové intervaly v BAHNu

Časové intervaly se používají pro časové omezení platnosti na taktovacích bodech, bodech změny parametru, obratových bodech, též mohou omezovat platnost signalizací, rychlostníků nebo zastávek pro určitý čas anebo mohou být použity na rozjezdových výhybkách....