Střežnovsko

Síť je zasazena do roku 1973. Skládá se z linek MHD Dopravního podniku měst Mýtna a Střežnova, místních linek ČSAD a tratí ČSD.

MHD

V rámci dopravního podniku jsou provozovány tři normálněrozchodné tramvajové linky, jedna úzkorozchodná a tři autobusové linky. Na tratích o rozchodu 1435 mm jsou nasazovány tramvaje T2 a T3 (na frekventované lince 2 obsluhující město Střežnov a na lince 3 spojující trojměstí Střežnov, Mýtno, Údlice), na lince 1 z důvodu neexistující smyčky ve Staré Vsi dožívají dvounápravové vozy z Královopolské strojírny v Brně. Na úzkorozchodné lince č. 6 z Mýtna do Údlic jezdí vozy Tatra 6MT, tato linka má vlastní vozovnu. Kolejová síť je ve Střežnově většinou dvojkolejná, mimo město výhradně jednokolejná s výhybnami. Autobusová doprava je zajištěna pouze ve městech Střežnov a Mýtno vozy Škoda Škoda 706 RTO a Škoda ŠM11, autobusové garáže jsou společné pro dopravní podnik a pro ČSAD.

ČSAD

Mapa zachycuje provoz 7 státních autobusových linek spojující největší města s blízkým okolím, čtyři linky vycházejí ze střežnovského Ústředního autobusového nádraží, kde je zajištěna návaznost těchto linek, mimo to je i na některých vybraných místech zajištěn přestup na síť MHD. Další tři mají výchozí bod v Remetíně, také zde je zajištěn přestup mezi těmito linkami.
Ve městě Remetín jsou kromě toho provozovány dvě městské linky ČSAD, které spojují střed města, sídliště a průmyslové oblasti.
V provozu se můžeme setkat s vozidly Škoda 706 RTO, Škoda 706 RO a Škoda ŠL11.

ČSD

Hlavní železniční trať Střežnov – Čavišov – Tušimice – Remetín – Skalice je spojnicí největších měst, téměř na všech nádražích je i zastávka ČSAD, v blízkosti některých stanic i stanoviště tramvaje nebo autobusu MHD. Na trati jsou provozovány soupravy tvořené lokomotivami T 478.1 a osobními vozy řad Bam a Bai. Na vedlejší trati Mýtno – Střežnov – Hrádek – Bystřice jsou v provozu jednotlivé motorové vozy M 286.0, tato trať spojuje Střežnovskou aglomeraci s rekreační oblastí Bystřicka. Na tratích ČSD a vlečkách je do určité míry znázorněna i nákladní doprava, nákladní vlaky jsou rovněž v motorové trakci (T 478.1 a T466.0), použito je více jak lO řad nákladních vozů.
Na úzkorozchodné dráze (rozchod 76O mm) je v úseku z Tušimic do Rusína doprava zajištěna jediným vozem EMU 46.O z vagonky Česká Lípa, trať částečně vede CHKO Rusínsko, proto je využívána turisty. Dále do Smolníka je již ponechána jen nákladní doprava – trať zde slouží jako lesní železnice. Nákladní doprava je zajištěna lokomotivami 46.0 s oplenovými nebo krytými vozy.

Informace k síti

Autor Vytvořeno ve verzi Poslední aktualizace
Michal90 BAHN 3.84 17.12.2014
Stáhnout

Obrázky

You may also like...

Napsat komentář