Tipy na sítě – zahraniční fiktivní

Anderstadt

Kolejiště s hustým provozem, kde je kladen důraz na nákladní dopravu. Nalezneme zde také linky S-Bahnu a tramvají a mimo jiné i řadu lodí. Krajina je situována zejména do blízkosti hlavních tahů.

Autor: Tino Anders

Downtown

24hodinový provoz ve dvou velkých a několika menších městech propojených železnicí. Kromě vlaků a systému S-Bahn jsou v síti také tramvaje, autobusy a metro. Jak je z mapy patrné, v síti jsou simulovány hraniční přechody z Německa do České republiky a Rakouska. U hranic s Českem se pak náchazí městečko Marienbad, odkud vychází úzkokolejka, po které se prohání lokomotiva řady 705.9. Paradoxem je, že to není na české straně, ale na té německé.

Autor: Olaf Krumme

Modellbahn

Počátky této sítě se datují už od roku 1996, tehdy ještě ve verzi 3.40. Během let se rozrůstala a aktuální verze je modifikací původního autora Eberharda Dietze verze MOD_2004 od Andrease Steina. Simulace zobrazuje modelové kolejiště o rozměrech 24 x 16 km s více než 5700 vozidly. Autor pro zajímavost uvedl, že pro vybudování takového kolejiště v HO měřítku by jste potřebovali plochu 275,86 m x 109,10 m, což odpovídá cca 8 fotbalovým hřištím.

Autor: Andreas Stein a Eberhard Dietz

Zentropa70

Menší fiktivní síť situována do střední Evropy v 70. letech. Zajímavá myšlenka, kdy se autor zaměřil pouze na jednu regionální železniční trať a její okolí.

Autor: Othmar Großpitz

You may also like...

Napsat komentář