Logbody a práce s nimi

Logbody v BAHNu slouží k zaznamenávání průjezdu vlaků políčkem na němž jsou umístěny. K záznamu z Logbodu je třeba mít zapnuté Protokolování, to se provede stisknutím tlačítka F11. Ukončení protokolování se provede buď opětovným stiskem F11 nebo automaticky při uzavření sítě, otevření sítě nebo vytvoření nové sítě. Informace z Logbodu jsou ukládány do Logsouboru, který se automaticky vytvoří při zapnutí protokolování. Logsoubor je automaticky pojmenován Bahn_nn.log (nn je číslo od 00 do 99, první vytvořený Logsoubor je označen jako 00). Při zapnutém protokolování je název aktuálního Logsouboru zobrazen v titulku stavového okna. Do Logsouboru jsou, kromě informací z Logbodů, zaznamenávány také dispečerské zprávy a časy průjezdu sledovaného vlaku výhybkou, signalizací, bodem změny parametru a příjezdy a odjezdy sledovaného vlaku ze zastávky a taktovacího bodu (viz též Protokolování v nápovědě BAHNu).

Logbod vytvoříme pravým kliknutím na požadované místo a výběrem možnosti Nový Log bod. Také jej lze vytvořit klávesovou zkratkou Ctrl+G na aktualní pozici kursoru (viz též Log body v nápovědě BAHNu).

Obr.1: Vytvoření/úprava Log bodu

V editačním oknu (viz obr. 1) zadáme název Logbodu, dále vybereme které události chceme zaznamenávat:
Příjezd je okamžik, kdy čelo vlaku vjede na dané políčko s Logbodem.
Odjezd je okamžik kdy čelo vlaku odjede z políčka s Logbodem (vjede na další pole).
Příjezd do zastávky/taktovacího bodu je okamžik, kdy vlak přejde do stavu „stojí“, protože vlak zastavuje na konci políčka bude tento údaj opožděn od údaje Příjezd.
Odjezd do zastávky/taktovacího bodu je okamžik, kdy vlak přejde do stavu „jede“ (údaj bude časově shodný s údajem Odjezd) nebo „blokován“ (údaj bude časově dřívější než čas údaje Odjezd, protože vlak je blokován).
Pokud je Logbod umístěn na širé trati, má většinou smysl zaznamenávat jen příjezd (odjezdový údaj by byl podle rychlosti vlaku posunut v řádu vteřin).

Těmto událostem jsou v Logsouboru přiřazeny zkratky:
PŘÍJ, ODJ
ZPŘÍJ, ZODJ – příjezd / odjezd ze zastávky
TPŘÍJ, TODJ – příjezd / odjezd z taktovacího bodu
XPŘÍJ, XODJ – příjezd / odjezd z taktovacího bodu, který slouží jako zastávka
Viz též Protokolování v nápovědě BAHNu.

Dále nastavíme Platný směr / směry. Rozhodující je směry výjezdu vlaku z políčka, toho lze využít například na výhybkách (k optimalizaci časových intervalů nebo linek v zápisu jednotlivých směrů).

Pokud nechceme z Logbodu údaje zaznamenávat stačí zaškrtnout možnost Aktuálně vypnut nebo takový Logbod smazat.

Informace z Logbodu – Logsoubor

Obr.2: Výpis z Logbodu

Jak vypadá výpis z Logbodu vidíte na obrázku 2 (Logbod byl umístěn v síti Tatranská elektrická železnica na místě taktovacího bodu TP_00025, zaznamenávány byly všechny události za 24 hodin simulace, platný směr pouze na jihozápad).
Ve sloupci Info je zkratkou zapsána událost (příjezd, odjezd, příjezd do taktovacího bodu,…)
Sloupce Den a Čas poskytují časový údaj, za nultý den je považován den zahájení protokolování.
Sloupec Odj.JŘ má smysl pouze pokud je Logbod umístěn na taktovacím bodu, je v něm totiž u události TODJ zaznamenán čas, ve kterém měl vlak odjet podle jízdního řádu v taktovacím bodě.
Dále následují sloupce Linka, Akt.l. (aktuální linka) a Pořadí.
Sloupec (x,y,z) udává souřadnice místa v síti, na kterém k události došlo ve formátu xxxxx,yyyyy,zz. To má smysl pokud máte více Logbodů se stejným názvem nebo v případě, že by byly zaznamenány dispečerské zprávy.
Poslední sloupec udává název Logbodu, který byl v tomto případě pojmenovaný jednoduše Logbod.

V jednotlivých verzích BAHNu se mohou uvedené skutečnosti mírně lišit.

You may also like...

Napsat komentář