Akcelerace a decelerace

V článku je převzatý text z nápovědy BAHNu doplněný o tabulku s příklady.

Akcelerace (zrychlení) definuje, jak rychle se zvyšuje aktuální rychlost.

Decelerace (zpomalení) definuje, jak rychle se snižuje aktuální rychlost.

Obě hodnoty jsou zadány při vytváření vlaku a mohou být změněny při úpravě vlaku. Na bodech změny parametrů lze hodnoty změnit automaticky.

Pro obě veličiny platí rozsah od 0,05 do 3,0 m/s2. Alternativně lze zadat hodnotu 0 při níž se rychlost změní skokově (důvodem je kompatibilita s předchozími verzemi BAHNu).

Příklady

Druh vozidla Hodnota akcelerace Hodnota decelerace
Osobní vlak 0,50 m/s2 0,85 m/s2
Rychlík 0,30 m/s2 0,85 m/s2
Expres/EC/IC 0,40 m/s2 0,85 m/s2
Úzkorozchodný vlak 0,20 m/s2 0,80 m/s2
Nákladní vlak 0,15 m/s2 0,40 m/s2
Autobus 0,70 m/s2 1,30 m/s2
Trolejbus 0,60 m/s2 1,00 m/s2
Tramvaj 1,00 m/s2 1,30 m/s2
Metro 1,00 m/s2 1,00 m/s2
Loď 0,10 m/s2 0,10 m/s2
Letadlo 0,00 m/s2 3,00 m/s2

Inspirace v síti Berlín 1989

Decelerace se neuplatňuje např. při zastavování v zastávce či před návěstí ‚stůj‘ (červená), zde dochází k okamžitému zpomalení na hodnotu 0. Decelerace má význam jen u rychlostníků. V ostatních případech ji můžete nasimulovat právě pomocí rychlostníků nebo předvěstí..

Kvůli zaokrouhlovací chybě nelze očekávat, že malé rozdíly ve zrychlení v extrémních hodnotách budou viditelné.

You may also like...

Napsat komentář