Rozpojovací/obratové body v BAHNu

Rozpojovací/obratový bod používáme pokud chceme vlak ropojit ať už za účelem rozdělení vlaku nebo přepojení lokomotivy na druhou stranu soupravy či výměny lokomotivy anebo pokud chceme vlak obrátit popřípadě můžeme vlak přepnout do tzv. spojovacího stavu a následně jej spojit s jiným vlakem a podobně. Zde je popis funkcí jednotlivých ovládacích prvků rozpojovacího/obratového bodu, na konci článku si můžete stáhnout síť s příkldy užití.

Po kliknutí na rozpojovací/obratový bod (dále jen R/O bod) se otevře okno pro úpravu tohoto bodu (viz obr. 1). Vpravo nahoře je nastavení pro „Platný směr“, toto je stené jako např. u zastávek, rychlostníků, taktovacích bodů, návěstidel,… Vlevo nahoře nastavíme „Hlavní směr“: pokud zvolíme „Jízdu přímo“, jako na obrázku, bude tento R/O bod platný jen pro vlaky níže vypsané v kolonce „Linky“ v druhém řádku (zde je vypsána linka 1, pro tuto linku by tento R/O bod platil), ostatní linky jej budou projíždět bez povšimnutí. Kromě linky může být platnost omezena časem, pořadím, kategorií, typem a vlastností vlaku.

Vytvoření/úprava rozpojovacího/obratového bodu

Naopak můžeme zvolit jako „Hlavní směr“ možnost „Rozpojení/Obracení“, potom budou všechny linky používat tento R/O bod. neplatný bude jen pro ty linky, které budou vypsány v prvním řádku „Linek“ (jako linka 2 na obr. 2).

Vytvoření/úprava rozpojovacího/obratového bodu

Obě varianty dovolují stejnou manipulaci s vlaky, avšak pokud potřebujeme jen jednu liku rozpojovat/obracet je výhornější použít porvní možnost, pokud by naopak jen jedna linka ignorovala R/O bod, je vzhledem k vypisování linek použít druhou variantu. Samozřejmě můžete používat např. jen první možnost kdy vypisujete rozpojovací/obracecí se linky a nemusíte přemýšlet co a jak, i to může usnadnit práci, zvláště pokud s Bahnem začínáte.

Další pokyny pro rozpojení/obracení vlaku se nastavují kliknutím na „Možnosti rozpojení“ (též klávesoví zkratka ALT+M), po kliknutí se otevře okno (viz obr. 3), jehož funkce nyní vysvětlím.

Možnosti rozpojení/obrácení

První zaškrtávací pole „Rozpojit vlak, je-li to možné“ slouží k rozpojení vlaku, s ním souvisí v dolní části okna pole „Rozpojit od vozu“, ve kterém nastavujeme kolik vozů má být z odpojeno. Kladné hodnoty odpojí příslušný počet vozů ze začátku vlaku, záporné hodnoty provedou odpojení od konce vlaku (od vozu, který je od R/O bodu nejdále).

Hned pod tímto polem jsou políčka pro nastavení doby rozpojování, spojování a obracení, hodnoty zde nastavené ovlivňují čas potřebný k manipulaci s vlakem. Přípustné jsou hodnoty od 0 do 960 vteřin.

Ve střední části okna nalezneme přepínací pole „Nelze-li rozpojení provést, pak“ s možnostmi „Pokračovat dál v jízdě“ a „Obrátit vlak“. Tento přepínací prvek se uplatní, pokud má vlak méně vozů než kolik se jich má odpojit (např. je tvořen pouze jedním vozem nebo není volné pořadí pro nový vlak). Pak se vlak chová podle nastavení tohoto přepínače.

Nyní se vraťme nahoru k poli „Přední část vlaku ve stavu spojování“. Pokud je zaškrtnuta tato volba, přední část vlaku (anebo celý vlak, není-li nastaveno rozpojení) přejde do spojovacího stavu. Vlak ve spojovacím stavu nejede, čeká dokud se k němu nepřiblíží jiný vlak, se kterým se spojí do nového vlaku. Nový vlak pak jede směrem vlaku, který byl ve spojovacím stavu, většina nastavení vlaku je převzata z vlaku s nižším pořadím (viz nápovědu Bahnu „Spojování vlaku“).

Pod tímto zašktávacím políčkem je trojitý přepínač „Přední část vlaku“ s možnostmi „Neobracet směr jízdy“, „Obrátit směr jízdy“ a „Otočit vlak (“točna“)“. Tyto možnosti slouží k výběru směru, kterým bude přední část vlaku pokračovat. Volba „Otočit vlak (“točna“)“ otočí vlak čelem vzad jako na točně (vhodné např. pro obracení parních lokomotiv v depech). Pokud není na R/O bodu vlak rozpojen, pro celý vlak jsou platná nastavení pro přední část vlaku.

Posledními dvěmi zašktrávacími políčky můžeme přepnou do spojovacího stavu nebo obráti směr jízdy zadní části vlaku po rozpojení (není-li vlak rozpojen, jsou tyto volby ignorovány).

Přepínačem „Nová aktuální linka pro“ nastavíme, pro kterou část vlaku se použije nová linka, pokud je změna linky nastavena v úvodním editačním okně (viz obr. 4). Pokud nedojde k rozpojení, nebude nová linka použita.

Přepínačem „Nové pořadní pro“ nastavíme, pro kterou část vlaku se po rozpojení použije nové pořadí, pořadí bude nastaveno, pokud není vámi určeno nové pořadí v úvodním okně (viz obr. 4), na nejvyšší volné. Pokud není vlak rozpojen, nebude pořadí změněno (viz též nápovědu Bahnu „Možnosti rozpojení“).

Vytvoření/úprava rozpojovacího/obratového bodu

Popsáno podle funkcí Bahnu 3.87, případné nepřesnosti, prosím, nahlaste.

You may also like...

Napsat komentář