Nejnovější články Blog

0

Tipy na sítě – české podle skutečné předlohy I

Mariánské lázně Znázornění nejmenšího trolejbusového provozu v České Republice, kde kromě trolejbusů, které jezdí podle jízdního řádu k červenci 2001, nalezneme i železnici. Nákladní doprava je však pouze fiktivní. Síť se může také chlubit...

1

Ústí nad Kápnicí – Bárovice

Ústí nad Kápnicí i Bárovice jsou zcela smyšlená města, která spojuje romantická meziměstská tramvajová trať a autobusová linka. Ústí nad Kápnicí, větší z obou měst, rozděluje řeka Kápnice. Simulován je provoz tramvajový, autobusový a...

0

Logbody a práce s nimi

Logbody v BAHNu slouží k zaznamenávání průjezdu vlaků políčkem na němž jsou umístěny. K záznamu z Logbodu je třeba mít zapnuté Protokolování, to se provede stisknutím tlačítka F11. Ukončení protokolování se provede buď opětovným...

0

Rozpojovací/obratové body v BAHNu

Rozpojovací/obratový bod používáme pokud chceme vlak ropojit ať už za účelem rozdělení vlaku nebo přepojení lokomotivy na druhou stranu soupravy či výměny lokomotivy anebo pokud chceme vlak obrátit popřípadě můžeme vlak přepnout do tzv....

0

Akcelerace a decelerace

V článku je převzatý text z nápovědy BAHNu doplněný o tabulku s příklady. Akcelerace (zrychlení) definuje, jak rychle se zvyšuje aktuální rychlost. Decelerace (zpomalení) definuje, jak rychle se snižuje aktuální rychlost. Obě hodnoty jsou...