Category: Návody

1

Tip pro realistické sítě: využití obrázkového pozadí

Pro stavbu realistických sítí je dobré využít obrázkového pozadí jako podkladové mapy. Čím podrobnější měřítko zvolíte, tím bude Vaše síť tvarově přesnější. Obrázek musí být ve formátu BMP. V Bahnu přes Nastavení / Obrázkové...

2

Vytvoření jednoduchých signalizací

Zde si popíšeme vytvoření nejjednodušších signalizací na jednokolejce, na přejezdu a na křižovatce (semafory). Nejprve si však vysvětlíme význam popisků v následných schématech. Na obrázku vidíme editační okno hlavního návěstidla. Nás nejvíce zajímají políčka...

0

Vkládání uživatelských symbolů do BAHNu

Zpracování staženého archívu Stažený archív (většinou *.zip nebo *.rar) s grafickými prvky rozbalíme programem k tomu určeným, např. PowerArchiver, 7Zip nebo WinRar (ten je ovšem shareware). Poté přesuneme všechny rozbalené soubory do adresáře (složky)...