Nástroje pro tvorbu sítí

KeyR – Program pro tvorbu jízdních řádů.
KeyR Simple View – Jednoduchý prohlížeč jízdních řádů z programu KeyR.
BahnLine – Program pro převod souřadnic získaných např. z mapy do formátu BNA, jež je program BAHN schopný importovat.
BahnCalc – Jednoduchá kalkulačka pro převod dílků BAHNu na metrické míry.
NT3View – Prohlíže souborů NT3 (síť BAHNu) z přikazové řádky. Vhodný doplněk Total Commanderu.

KeyR

Stáhnout KeyR
Vznikl na základě zaznamenávání obsazenosti kolejí na jednotlivých nádražích a vícekolejných tratích, kdy se ukázalo využití tabulek v Excelu jako nedostatečné. Postupně byly přidávány další funkce, a tak začal počátkem roku 2003 vznikat program KeyR určený komplexně pro tvorbu jízdních řádů.

Program je tvořen několika záložkami, ve kterých se zobrazují oběhy, výběr vlaků a jejich jízdní řády. Dále pak seznamy stanic, poznámek, vozidel, pohonů a typů vlaků. Poslední záložkou je pak výpis kolizí v datech.

Funkce programu
 • násobné kopírování vlaků se změnou jejich časové polohy (vhodné pro tvorbu taktu)
 • přečíslování vlaků dle definované řady
 • změna časové polohy vlaku či jeho části
 • změna jízdních do v určitém úseku (tvorba „vaty“)
 • spojování vlaků
 • export oběhů do formátů .html, .doc, .xls, .txt
 • dopočet časů jež nejsou definovány
 • grafikon
 • grafické znázornění obsazení kolejí
 • kontroly
  • hnací vozidla – „Oběh“ x „Vlak“
  • zacyklení oběhu
  • obsazení kolejí na trati
  • obsazení kolejí ve stanici
  • vjezd vlaku do úseku pro něž nemá pohon
 • export časů do programu BAHN (přes schránku)

KeyR Simple View

Stáhnout KeyR Simple View
Jednoduchý prohlížeč jízdních řádů z programu KeyR. Program v jízdním řádu zobrazuje pouze název stanice, odjezd vlaku, popřípadě změnu kolejí, proto je vhodným doplňkem Bahnu.

Práce s programem

Při prvním startu se objeví dialog pro výběr souboru, se kterým se bude pracovat. Po zvolení souboru se objeví „teploměr“ načítání souboru, a pak už je možno se souborem pracovat.
Pozn: Při dalších spuštěních programu se automaticky načte poslední otevřený soubor.

200608221109_keyrsv1

Dialog při prvním spuštění

Ve výběru stanic zvolíme stanici, jejichž vlaky chceme zobrazit. Tyto spoje se poté zobrazí v seznamu stanic. Dále se ze seznamu stanic vybere požadovaný vlak a následně se zobrazí jízdní řád. V jízdním řádu je zobrazena stanice, odjezd vlaku, popřípadě změna kolejí.
Např.: 1->{3}->1 znamená, že souprava přijede z 1. traťové koleje, ve stanici pojede po 3. koleji a dále bude pokračovat zase po 1. traťové koleji.

Pokud budeme chtít zobrazit vlaky v určitém oběhu, stačí jen stisknout tlačítko změny výběru a v rozbalovací nabídce se objeví seznam oběhů.

Další možnosti programu

Program má po celou dobu spuštění ikonu v liště s hodinami. Pokud na ikonu 2x klikneme levým tlačítkem myši, program se automaticky obnoví nebo minimalizuje. Jestliže nad ikonou (nebo i programem) stisknete pravé tlačítko, objeví se menu s dalšími funkcemi programu.

Otevřít… – otevření jiného souboru k zobrazení.
Velikost písma – možnost zvětšit (CTRL+U) nebo zmenšit (CTRL+I) písmo.
Průhlednost – nastavení průhlednosti okna od 0%-90%. Podle potřeby si nastavíte průhlednost a pod programem můžete pracovat s další aplikací.

200608221109_keyrsv2

Průhlednost okna programu

Konec – ukončí program.


BahnLine

Stáhnout BahnLine
Program pro převod souřadnic získaných např. z mapy do formátu BNA, jež je program BAHN schopný importovat.

200603131508_bahnline

Prostředí BahnLine

Práce s programem

V levé části se nachází tabulka, do níž se zadávají souřadnice získané z daného souřadnicového systému (např. mapa). V této tabulce lze též definovat text, jež se zobrazí u daného bodu a typ kolejí jímž budou jednotlivé úseky vykreslovány. V pravé části tabulky se zobrazují souřadnice pro BAHN, jež se přepočítávají dle parametrů v pravé části programu.

Jednotka = Metr – udává převod jednotek na metry (podobné jako měřítko na mapě).
Bahn-měřítko – udává do jakého měřítka BAHNu budou souřadnice převedeny.
X-souřadnice = X-BAHN, Y-souřadnice = Y-BAHN – nastavení referenčního bodu.


BahnCalc

Stáhnout BahnCalc
Jednoduchá kalkulačka pro převod dílků BAHNu na metrické míry.

200603131508_bahncalc

Prostředí BahnCalc

Práce s programem

Zadají se dva parametry z dílků (rovné, šikmé) nebo kilometrické vzdálenosti a zmáčknutím příslušného tlačítka se dle měřítka vypočítá třetí parametr. Program zobrazuje ikonu v hlavním panelu. Dvojitým kliknutím na tuto ikonu se program obnoví.


NT3View

Stáhnout NT3View
Program umožňuje prohlížení souborů .nt3 (síť BAHNu) v náhledu 1:32 a menším. Spustíte ho z příkazové řádky nebo jako doplněk Total Commanderu. Jestli chcete program použít přímo z příkazové řádky nebo v jiném editoru tak zadejte:
NT3View.exe „nazev souboru“
příklad:
NT3View.exe demo.nt3

Prostředí NT3View

Propojení s Total Commanderem

K tomu, aby bylo možno NT3View použít jako doplněk Windows/Total Commanderu je potřeba asociovat příslušné přípony.

V menu zvolíme „Konfigurace/Nastavení“ a vybereme záložku „Prohlížení“.
Zatrhneme „Externí prohlížení“ a zmáčkneme tlačítko „Asociovat“ (1.).

Asociace přípony s aplikací, krok 1

Zvolíme příponu jež chceme asociovat. V našem případě NT3 nebo NT2 (2.).
Poté stačí jen nastavit cestu k prohlížeči. Buď přes tlačítko „Najít“ (3.) nebo ji přímo vypíšeme (4.).

Asociace přípony s aplikací, krok 2

You may also like...

Napsat komentář