Časové intervaly v BAHNu

Časové intervaly se používají pro časové omezení platnosti na taktovacích bodech, bodech změny parametru, obratových bodech, též mohou omezovat platnost signalizací, rychlostníků nebo zastávek pro určitý čas anebo mohou být použity na rozjezdových výhybkách. V následujících řádcích si popíšeme pravidla pro jejich tvoření.

Základní intervaly

Nejjednodušší intervaly platí v každém dnu:
i=10:00-11:00 (Platí denně od 10 do 11 hodin.)

Obrácený interval můžeme zapsat dvěma způsoby:
1. Pomocí dvou intervalů. Intervaly oddělujeme znaménkem +
i=0:00-10:00 +11:00-0:00 (Platí denně od půlnoci do 10 hodin a platí denně od 11 hodin do půlnoci.)

2. Pomoci jednoho intervalu, který překračuje půlnoc
i=11:00-10:00 (Platí denně od 11 hodin do 10 hodin následujícího dne – což při každodenní platnosti odpovídá smyslu předchozího zápisu.)

Pokud bude interval omezen i dnem v týdnu, musíte dbát na správnost zápisu, aby výsledný interval odpovídal Vašim požadavkům (viz níže).

Dny v týdnu a složitější intervaly

Pokud chceme omezit platnost jen na určité dny, zapisujeme takto:
i=Po:10:00-11:00 (Platí každé pondělí od 10 do 11 hodin.)

Interval platící pro zbytek pondělí (v ostratní dny však neplatný) můžeme zapsat pouze 1. způsobem:
i=Po:0:00-10:00 +Po:11:00-0:00 (Platí každé pondělí od půlnoci do 10 hodin a každé pondělí od 11 hodin do půlnoci.) Chceme-li všechny časy v zápise omezit na např. pondělí, musíme za každým znaménkem + znovu napsat Po: .

Experimentování se zápisem může vést k chybám, které by změnily jeho smysl:
i=Po:0:00-10:00 +11:00-0:00 (Takový interval by platil každé pondělí od půlnoci do 10 hodin a každodenně od 11 hodin do půlnoci.)

i=po:11:00-po:10:00 (Tento interval by platil od pondělí 11 hodin do následujícího pondělí 10 hodin – tedy po celé úterý, středu, …)

Pokud chceme platnost omezit pouze dnem v týdnu je zápis následující:
i=Po (Platí každé pondělí.)
Následující zápisy by BAHN měl sám upravit na i=Po, jsou totiž rovnocenné:
i=Po:0:00-Po:24:00
i=Po:0:00-Út:0:00

Také můžeme omezovat po více dny:
i=Po+Út:10:00-11:00 (Platí každé pondělí a každé úterý od 10 do 11 hodin.)
I zde existuje rovnocenný zápis, který bude BAHNem upraven:
i=Po-Út:10:00-11:00

Pokud si přejeme omezit platnost na 3 a více po sobě následující dny použijeme tento zápis:
i=Po-Pá:10:00-11:00 (Platí každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek od 10 do 11 hodin.)
Zde existuje řada rovnocenných zápisů, které budou BAHNem upraveny:
i=Po+Út+St+Čt+Pá:10:00-11:00
i=Po-St+Čt+Pá:10:00-11:00
i=Po+Út-Čt+Pá:10:00-11:00
a podobné zápisy.

Pokud interval překračuje půlnoc je jeho význam následující:
i=23:00-2:00 (Platí každodenně od 23 hodin do 2 hodin následujícího dne.)

i=Po:23:00-Út:2:00 (Platí od pondělí od 23 hodin do 2 hodin v úterý.)
Následující rovnocenný zápis bude BAHNem upraven:
i=Po:23:00-2:00

Další intervyl překračující půlnoc:
i=Po:23:00-St:2:00 (Platí od pondělí od 23 hodin, po celé úterý až do 2 hodin ve středu.)

i=Po-St:23:00-2:00 (Platí v noci z pondělka, úterka a středy vždy od 23 hodin do 2 hodin následujícího dne.)
Následující rovnocenný zápis bude BAHNem upraven:
i=Po-St:23:00-Út-Čt:2:00

Vteřinové časy

V časovém intervalu může být zadán i čas s vteřinami:
i=10:00:05-11:00:05
Časy končící na 00 vteřin jako hh:mm:00 budou upraveny na hh:mm.

Omezení linkami

Časový interval může platit pro jednu, více nebo všechny linky:
1(i=10:00-11:00) (Platí pro linku 1 každé pondělí od 10 do 11 hodin.)

1+2(i=10:00-11:00) (Platí pro linky 1 a 2 každé pondělí od 10 do 11 hodin.)
1(i=10:00-11:00), 2(i=10:00-11:00) Tento zápis je rovnocenný, BAHN jej však ponechá v neupraveném tvaru.

*(i=10:00-11:00) (Platí pro všechny linky každé pondělí od 10 do 11 hodin.)

Více o omezení platnosti linkami viz „Linkové seznamy“ v nápovědě BAHNu.
Sestaveno pro BAHN verze 3.86 .

You may also like...

Napsat komentář