Tip pro realistické sítě: využití obrázkového pozadí

Pro stavbu realistických sítí je dobré využít obrázkového pozadí jako podkladové mapy. Čím podrobnější měřítko zvolíte, tím bude Vaše síť tvarově přesnější. Obrázek musí být ve formátu BMP.

Obr. 1: Podkladová mapa

V Bahnu přes Nastavení / Obrázkové pozadí vložíte mapu do sítě. V dialogovém oknu vyberete požadovaný obrázek (obrázky musí být uloženy ve stejném adresáři jako síť). Dále nastavíte severozápadní roh na Vámi požadované místo – u prvního podkladového obrázku na poloze moc nezáleží, u dalších, to v případě, že je mapa složena z více části je nutno nastavovat velmi přesně kvůli návaznosti sousedních obrázků. Viz níže.

Obr. 2: Dialogové okno obrázkového pozadí

V dialogovém okně dále zaškrtněte možnost „Dodržet poměr stran“, to je vemi důležité kvůli nechtěné deformaci mapy. Zaškrtněte volbu „Zobrazovat obrázek“ a potvrďte. Zobrazování / skrývání obrázku možno též přepínat zkratkou CTRL+B.

Nyní je třeba nastavit správné měřítko obrázku podle měřítka na mapě (Obr. 1 levý dolní roh) zjistíte zda je obrázek příliš malý či naopak příliš velký. V mém případě má mírka 200 metrů což odpovídá 12,8 bahního políčka (při standardním měřítku 64 polí na km). Metodou pokus – omyl je třeba v dialogovém okně obrázkového pozadí nastavit „Počet prvků ve směru východ-západ“. Směr sever-jih netřeba nastavovat – máte zapnutou funkci „Dodržet poměr stran“ a bude nastavena automaticky. Snažte se nastavovat co nejpřesněji, i malá odchylka později může způsobit problémy.

Pokud jste s nastavením obrázku spokojeni nic nebrání tomu, aby jste jednoduše „obtáhli“ tratě. Až postavíte vše důležité na této části podkladové mapy, můžete si nastavit do obrázkového pozadí další dílek. Předtím, je ale dobré zapsat si nastavení tohoto obrázku (SZ roh a Počet prvků ve směru výhod-západ), to pro případ že se budete chtít k mapě vrátit – nemusíte pak znovu hledat optimální nastavení. Při vložení nového obrázku se předchozí totiž smaže.

Obr. 3: Tratě v Bahnu zobrazeny červeně, mřížka po 250 metrech

Pokud je podkladový obrázek složen z více částí, vložíte nyní další díl. Po vložení nového obrázku nejprve nastavte správné měřítko, bez ohledu na polohu obrázku v sítí. Je dobré všechny části Vaší podkladové mapy dělat stejných rozměrů, ušetříte tak práci hledáním správného nastavení Počtu prvků. Pak je velmi důležité navázat na již postavené úseky. Na to je dobré pamatovat už při vytváření jednotlivých dílů a nechávat určitý přesah s orientačními body, podle kterých pak nastavíte nový obrázek.

Po dostavení jedné tratě je dobré ověřit její správnou délku – vytvoříte „zkušební vlak a při „Sledování vlaku“ jím projedete celou trasu. Po dojetí na konec porovnáte naměřené kilometry se skutečností. Pokud jste v úvodu dobře nastavili „Počet prvků ve směru východ-západ“ a použili dostatečně podrobnou mapu vznikne Vám jen malá nepřesnost v řádech stovek metrů. Ta je způsobena tím, že Bahn dovoluje stavět tratě jen vodorovně, svisle a šikmě – nemůžete tedy přesně opisovat všechny zatáčky. Nepřesnost odstraníte prodloužením nebo zkrácením zatáček.

Pak způsobem „zkušebního vlaku“ naměříte polohu jednotlivých stanic, zastávek, návěstidel, rychlostníků, přejezdů a vůbec všeho potřebného pro další práci. Začnete od nultého kilometru tratě a po dosažení kilometrické polohy např. návěstidla, toto umístíte . Může se stát, opět vlivem bahního způsobu stavění jen do osmi směrů (v Bahnu 4.00 do 16 směrů), vyjde toto návěstidlo např. těsně před zatáčku místo těsně za zatáčku. V takových případech je třeba citlivě upravit zatáčku nebo posunout návěstidlo. To už záleží na Vašem uvážení.

You may also like...

1 Response

  1. Avatar photo T_m napsal:

    Tys mě předběhl 🙂
    Doplním, že já vkládání správné velikosti obrázku dělám jinak. Na mapě si změřím, jak dlouhý je můj obrázkový výřez, to znamená, kolik má kilometrů.
    Pak jej vložím do BAHNu stejně jako je popsáno a posuvníkem nastavím vzdálenost v kilometrech podle toho, jak jsem jí změřil. To znamená, že postupně přidávám počet prvků a sleduji, kolik má mapa km. Až se počet km shodne (pozor, nikdy to není na metr přesně, vždy je tam nějaká tolerance), tak je hotovo.
    Vše ostatní dělám stejně, největším problémem je u kreslení rozumně zahladit „schody“ díky možnosti kreslení jen do zmíněných 8 směrů.

Napsat komentář